وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه وزارتی

تلفن مستقیم: ٣٣٩٦٦٠٠٣-٤

تلفن داخلی: ٣٨٥١٢٢٣٧

آدرس وب سایت: www.farhang.gov.ir

 

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تلفن مستقیم: 52-٣٣٩٦٦٠٥١

تلفن داخلی: ٣٨٥١٢٣٨٦-٣٨٥١٢٣٨٩

 

سرپرست سازمان سينمايي

تلفن مستقیم: 33966090- 33966091

تلفن داخلی: 38512816 – 38512241

آدرس وب سایت: www.cinema-org.ir


 مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی

تلفن مستقیم: 33966122

 تلفن داخلی: 38512815