اولین" بانک فیلم " در محل کتابخانه تخصصی جهت استفاده پژوهشگران، دانشجویان وعلاقمندان راه اندازی شده است. فاز اول این طرح شامل فیلمهای تولیدی مرکز می باشد عمده موضوعات فیلم های موجود در زمینه های اجتماعی ، خانوادگی ،  ایران شناسی، تاریخی ، محیط زیست ، جنایی، جنگ ، حادثه ای ، دینی ، علمی تخیلی ، پزشکی ، قوم شناسی ، کمدی ، کودکان ، ماجراجویی و معناگرا  در حوزه های مستند، کوتاه ، داستانی ، انیمیشن و تجربی می باشد . که به تدریج سایر فیلم های مستند ، انیمیشن ، تجربی ، کوتاه و داستانی داخلی و خارجی  وآثار ارزشمند ایران و جهان به آن افزوده خواهد شد.