جستجو در مقالات
جستجو براساس کليد واژه
کليد واژه
همه عبارت
جستجو براساس نام نويسنده
نام نويسنده
جستجو براساس نام مترجم
نام مترجم

واحد تحقیقات و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در راستای ارتقاء بینش علمی 

و نظری فیلمسازان و دانشجویان و همچنین جهت جبران خلاء ناشی از مباحث تحلیلی و تئوریک

در حوزه سینمای مستند و انیمیشن  اقدام به گردآوری مقالات تخصصی دراین زمینه

نموده است . لذا علاقمندان می نوانند از مقالات مربوطه بهره مند گردند.د
ر ضمن اشخاصی که

 مایل به ثبت مقالات خود در این پایگاه هستند ، باید یک  
نسخه از مقاله خود را به پست

الکترونیکی ذیل ارسال نمایند :


defclibrary@yahoo.com